Лого
Дом здравља Рача

Организационе јединице

  О нама:
  ДОМ ЗДРАВЉА
  "МИЛОЈЕ ХАЏИЋ - ШУЛЕ"
  34210 Рача Крагујевачка - Виноградска бб
  е-mail: dzracakg@gmail.com
  web-site: www.dzraca.rs


  Дом здравља Рача пружа примарну здравствену заштиту становништва на територији 15+1 месна заједница.

  I. Медицинске службе су:

  1. Здравствена заштита предшколске деце и школске деце
  2. Здравствена заштита жена
  3. Здравствена заштита одраслих становника
  4. Поливалентна ...

  Вести